Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Jaarlijkse bijdrage

Wie in België één of meerdere biociden op de markt aanbiedt, moet daarvoor een jaarlijkse bijdrage betalen. Het bedrag hangt af van de risico’s van het product en de hoeveelheden die op de Belgische markt verkocht werden.

Jump menu

  Hoe wordt de jaarlijkse bijdrage berekend?

  Het bedrag van de jaarlijkse bijdrage hangt af van:

  • de gevaarscore van het product
  • de hoeveelheid biocide die u het jaar voordien op de Belgische markt hebt verkocht

  Elk biocide dat in België wordt geregistreerd, krijgt een ‘gevaarscore’ toegekend. De gevaarpunten worden berekend op basis van de H-zinnen: de hazards of gevaarcategorieën die in de registratieakte van het product vermeld staan (overeenkomstig het koninklijk besluit van 13 november 2011, art. 7 § 2).  

  De hoeveelheid biocide die u in een bepaald jaar verkocht hebt, moet u vóór 31 januari van het jaar daarop bij de FOD aangeven (overeenkomstig het koninklijk besluit van 4 april 2019, art. 31). Het bedrag van de te betalen bijdrage wordt automatisch berekend. De verkoopcijfers worden vertrouwelijk behandeld, ze worden dus nooit gepubliceerd. 

  Hoe en wanneer moet ik de jaarlijkse bijdrage betalen?

  Om de jaarlijkse bijdrage correct te kunnen betalen, moet u eerst aangeven welke hoeveelheden van een geregistreerd biocide u het jaar voordien op de Belgische markt hebt verkocht. 

  • Begin januari krijgt uw contactpersoon voor de jaarlijkse bijdrage een e-mail met verwijzing naar een automatisch gegenereerde brief in de Gestautor-applicatie. In de Gestautor-applicatie moet u vervolgens per product aangeven welke hoeveelheid u het jaar voordien hebt verkocht. De verkoopcijfers worden vertrouwelijk behandeld.
  • De verkoopcijfers moet u voor 31 januari aangeven, anders wordt er een toeslag aangerekend. 
  • Nadat u de hoeveelheden hebt aangegeven, ontvangt u een automatisch bericht met de bevestiging dat alles correct verlopen is. Tegelijkertijd wordt het bedrag van de jaarlijkse bijdrage berekend en de bijhorende factuur ter beschikking gesteld in de Gestautor-applicatie.  
  • De jaarlijkse bijdrage moet u voor 31 maart betalen. Gebeurt de betaling niet of laattijdig, dan wordt u een toeslag aangerekend.

  Voor een tijdige verwerking van uw betaling gebruikt u de gestructureerde mededeling op het betalingsbericht.

  Als u de jaarlijkse bijdrage niet betaalt, kan de registratie van uw biocide geschorst of definitief ingetrokken worden.

  Hebt u nog vragen over de aangifte van de verkochte hoeveelheden of het bedrag van de jaarlijkse bijdrage, dan kunt u contact opnemen met de FOD via volum.gestautor@health.fgov.be
   

  Terug naar boven