Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Lijst van toegelaten biociden

Zoals de naam al doet vermoeden, kan u via de lijst van toegelaten biociden natrekken welke biociden op de Belgische markt toegelaten zijn. De zoekfunctie is beschikbaar in twee modi: ‘eenvoudig zoeken’ en ‘geavanceerd zoeken’. 

Jump menu

  Welke gegevens?

  De lijst van toegelaten biociden toont in de zoekresultaten voor elk product de volgende informatie:

  • het registratie- of toelatingsnummer
  • de productnaam
  • de productsoort (1 t.e.m. 22) 
  • de gebruikerscategorie
  • het circuit (vrij/gesloten)
  • de werkzame stoffen (naam of CAS-nummer)
  • een link naar de registratie- of toelatingsakte
  • indien van toepassing, een link naar de samenvatting van productkenmerken onder het toelatingsnummer
  • de vervaldatum van de toelating. Opgelet: automatische verlengingen geven geen aanleiding tot volledig nieuwe toelatingsakten. Daarom zijn de vervaldatum op de lijst en de vervaldatum op de online toelatings- of registratieakte niet altijd identiek. Voor de daadwerkelijke vervaldatum moet u zich baseren op de datum die op de lijst staat.
  • indien van toepassing, informatie over uitfasering met gebruiksdatum en verkoopdatum. Deze is enkel beschikbaar wanneer een product een negatief advies krijgt en de toelatingshouder de bestaande voorraden mag liquideren OF bij wijziging met een impact op de etikettering van het product.

  Overeenkomstig artikel 11, §2 van het koninklijk besluit van 4 april 2019, vervalt de registratie, toelating of kennisgeving op de datum waarop de (laatste) werkzame stof wordt goedgekeurd. Als registratie-, toelatings- of kennisgevingshouders hun product op de Belgische markt willen blijven aanbieden, moeten zij ten laatste op die goedkeuringsdatum een Europese aanvraag indienen en de vereiste retributie betalen.

  Daarom verdwijnen er, op de datum van goedkeuring van de (laatste) werkzame stof, in België goedgekeurde producten van de lijst van goedgekeurde producten om er weer op te verschijnen nadat de retributie voor de Europese aanvraag is betaald.

   

  Eenvoudig zoeken

  In de modus ‘eenvoudig zoeken’ kan u zoeken op

  • de productnaam
  • het registratie- of toelatingsnummer
  • de productsoort (1 t.e.m. 22) 

  Geavanceerd zoeken

  In de modus ‘geavanceerd zoeken’ kan u de zoekactie verfijnen met de criteria 

  • circuit (vrij/gesloten)
  • werkzame stof (naam of CAS-nummer)
  • gevarenaanduiding
  • doelorganisme
  • firmanaam van de producent 
  • formuleringstype (vloeistof, poeder …) 
  • gebruikerscategorie
  • uitfasering

  Bovendien kan u in de modus ‘geavanceerd zoeken’

  • kolommen tonen of verbergen;
  • de zoekresultaten exporteren naar een Excel-bestand door te klikken op het Excel-icoontje.
  • de lijst van toegelaten biociden in .PDF-formaat (dagelijkse update) downloaden door te klikken op het PDF-icoontje naast ‘Lijst toegelaten biociden’.

  Tijdelijke toelatingen

  Overeenkomstig artikel 21 van het koninklijk besluit van 4 april 2019 en/of artikel 55 van verordening (EU) nr. 528/2012, kunnen bepaalde producten tijdelijke toegelaten worden onder strikte voorwaarden. Dergelijke producten staan niet op de lijst van toegelaten biociden. Ze zijn echter hier te vinden.

  Terug naar boven