Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Publicaties

Jaarverslag

Uitleg bij het interactieve jaarverslag

Interactief jaarverslag over de Belgische biocidenmarkt

Opgelet: De tijdelijke toelatingen en registraties zijn niet opgenomen in de jaarrapporten. Sinds voorjaar 2022 zijn de tijdelijke registraties niet meer van toepassing.

Studies

Downloaden Verslag toxicovigilantie biociden 2021

Studie van het Antigifcentrum van de oproepen over biociden van 2021

Folders

Infofiches

Artikels

COVID-19

Generieke gids om de verspreiding van COVID-19 op het werk tegen te gaan

Deze gids werd uitgewerkt door de sociale partners van de Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het Werk, de Beleidscel van de minister van Werk en experten van de FOD Werkgelegenheid om ondernemingen te helpen bij de stapsgewijze heropbouw van hun economische activiteiten.

Forum

Terug naar boven