Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Publicaties

Jaarverslag

Uitleg bij het interactieve jaarverslag

Interactief jaarverslag over de Belgische biocidenmarkt

Opgelet: De tijdelijke toelatingen en registraties zijn niet opgenomen in de jaarrapporten. Sinds voorjaar 2022 zijn de tijdelijke registraties niet meer van toepassing.

Studies

Downloaden 2024 Onderzoek van gebruik van antibiotica en biociden voor gezelschapsdieren in België (EN)

Voorschrijfgedrag, gebruik en afvalbeheer van antibiotica/biociden in België  door dierenartsen voor gezelschapsdieren

Downloaden 2024 Onderzoek van het gebruik van antibiotica en biociden door dierenartsen in België voor landbouwdieren (EN)

Voorschrijfgedrag, gebruik en afvalbeheer voor antibiotica en biociden voor landbouwdieren  bij dierenartsen in België 

inclusief een pilootonderzoek van een interventie om het voorschrijfgedrag te optimiseren  

Downloaden Resultaten van de publieke raadpleging over het federaal reductieplan biociden

Analyse van de opmerkingen op het ontwerp van het federaal reductieplan biociden

Downloaden Verslag toxicovigilantie biociden 2021

Studie van het Antigifcentrum van de oproepen over biociden van 2021

Folders

Infofiches

Artikels

COVID-19

Generieke gids om de verspreiding van COVID-19 op het werk tegen te gaan

Deze gids werd uitgewerkt door de sociale partners van de Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het Werk, de Beleidscel van de minister van Werk en experten van de FOD Werkgelegenheid om ondernemingen te helpen bij de stapsgewijze heropbouw van hun economische activiteiten.

Forum

Terug naar boven