Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Veiligheid en milieu

Alle biociden houden risico’s in voor onze gezondheid en het milieu. We moeten er voorzichtig mee omgaan. En dat begint al vóór de aankoop van het product.

This video is hosted by a third service. You must consent to the cookie of this source to display the video.

Or view the media at https://youtu.be/0IVNIQXK8LU
video: Biociden? ik gebruik ze doordacht!

Jump menu

  Biocide herkennen

  Biocide herkennen

  Of een product een biocide is of niet, is niet altijd eenvoudig te bepalen. Hoe kunt u dit te weten komen?

  Biocide herkennen
  Risico's en gevaren

  Risico’s en gevaren

  Biociden bevatten stoffen die geselecteerd zijn om een bepaald organisme te bestrijden. Die stoffen kunnen direct of indirect ook een risico vormen voor andere organismen, zoals de mens, of een impact hebben op het milieu.

  Risico's en gevaren
  Vuistregels voor een veilig gebruik

  Vuistregels voor een veilig gebruik

  Biociden zijn doeltreffend om ongewenste organismen te bestrijden, maar ze kunnen een risico vormen voor onze gezondheid en het milieu. Daarom is het belangrijk om uzelf, anderen en het milieu goed te beschermen.

   

  Vuistregels voor een veilig gebruik
  Informatieplicht en reclame

  Informatieplicht en reclame

  Als verkoper moet u gebruikers inlichten over het correcte gebruik van biociden. Reclame is aan strikte voorwaarden gebonden. Voor biociden van het gesloten circuit gelden aparte regels.

  Informatieplicht en reclame

  Reductieplan

  Biociden worden in tal van sectoren ingezet: ze verbeteren de hygiëne, bestrijden ongewenste organismen zoals ratten of insecten, pakken schimmels aan …  . Tegelijk houdt het gebruik van biociden risico’s in voor onze gezondheid en het milieu. De federale overheidsdienst Volksgezondheid wil die risico’s beperken.

   

  Terug naar boven