Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Biociden

Biociden zijn bestrijdingsmiddelen die gebruikt worden om ongewenste organismen af te schrikken, onschadelijk te maken of te vernietigen. Samen met gewasbeschermingsmiddelen vallen biociden onder de noemer van pesticiden.

Jump menu

  Biocide of niet

  Biocide of niet?

  Is een product een biocide en moet het bijgevolg voldoen aan de strikte regels van de Biocidenverordening (verordening (EU) nr. 528/2012), of niet? Soms is het antwoord duidelijk op basis van de Europese definitie. In andere gevallen moet er een afweging gemaakt worden op basis van officiële richtsnoeren. Dat is het geval voor borderline producten en met biociden behandelde voorwerpen.

   

  Biocide of niet
  Productsoorten en werkzame stoffen

  Productsoorten en werkzame stoffen

  Biociden zijn onderverdeeld in vier hoofdgroepen naargelang hun functie: desinfectie, conservering, plaagbestrijding en andere toepassingen. Elke groep wordt verder ingedeeld op basis van het specifieke doel van de biociden.

   
  Productsoorten en werkzame stoffen
  Biociden van het vrije of gesloten circuit

  Biociden van het vrije of gesloten circuit

  Biociden die een groot risico inhouden voor de gezondheid, behoren tot het gesloten circuit. Ze kunnen giftig, kankerverwekkend of schadelijk voor de voortplanting zijn. Daarom zijn deze biociden hoofdzakelijk voorbehouden voor professionele gebruikers. 

  Aan de biociden van het vrije circuit zijn minder risico’s verbonden en hun gebruikers hoeven geen persoonlijke beschermingsmiddelen te dragen. 

  Biociden van het vrije of gesloten circuit

  Lijst van toegelaten biociden

  Alleen biociden die door de federale overheid zijn toegelaten, mogen op de Belgische markt worden aangeboden. U vindt ze in de lijst van toegelaten biociden. De lijst toont ook of het biocide tot het gesloten circuit behoort en voor wie het bestemd is. 

  Twijfelt u of een biocide tot het gesloten circuit behoort of in België toegelaten is? 

  Zoek in de lijst van toegelaten biociden

  Biocideforum

  Hoe verloopt het forum biociden en is dit evenement interessant voor u ?

  De dienst Biociden van de FOD Volksgezondheid organiseert elk jaar een forum, waarop tot 140 personen samen komen. Het evenement wordt ook wel het CAB-forum genoemd, wat verwijst naar het Comité voor Advies inzake Biociden.

  Verschillende partijen komen samen op dit event: de bedrijven die biociden op de markt brengen of die biociden gebruiken, de federaties en de bevoegde diensten, ... .

  Het doel van die dag is om  informatie uit te wisselen en te bespreken tijdens de bilaterale besprekingen en bij de presentaties, en een  netwerkevent te bieden.

  De volgende editie is op 11 october 2024. Het forum wordt aangekondigd in onze nieuwsberichten.

  Voor wie? 

  Bedrijven die biociden op de Belgische markt willen aanbieden of die al over een toelating beschikken, vertegenwoordigers van de sectoren en onze verschillende partners. 

  Hoe verloopt de dag ? 

  • voormiddag - bilaterale gesprekken :  experten van de dienst Biociden beantwoorden de vragen die bij de inschrijving ingediend werden. Die bilaterale sessies zijn enkel voor de personen die vragen ingediend hebben, en gaan over verschillende onderwerpen zoals de verordeningen, procedures en technische gidsen, inclusief de wetenschappelijke gidsen. 
   Voor vragen in verband met lopende aanvragen, kan u de dossierbeheerder contacteren. Dergelijke vragen komen niet aan bod in de bilaterale sessies.
  • namiddag - presentaties:  experten van de dienst Biociden en andere personen presenteren over verschillende onderwerpen zoals procedures bij de aanvragen, het gebruik van producten en thema's in verband met gezondheid en milieu.

  Waar?

  auditorium van Galileegebouw (gelijkvloers) van de FOD Volksgezondheid

  Inschrijvingen

  Het forum is gratis. De deelnemers moeten zich op voorhand inschrijven om zeker te zijn van hun deelname. Op de dag zelf worden geen nieuwe inschrijvingen meer aanvaard.

  Contact

  Indien u op de hoogte wil blijven of een uitnodiging ontvangen, gelieve een e-mail te sturen aan info.biocides@health.fgov.be of uw vraag te stellen via de helpdesk biociden.

   

  Terug naar boven