Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Biociden

Biociden zijn bestrijdingsmiddelen die gebruikt worden om ongewenste organismen af te schrikken, onschadelijk te maken of te vernietigen. Samen met gewasbeschermingsmiddelen vallen biociden onder de noemer van pesticiden.

Jump menu

  Biocide of niet

  Biocide of niet?

  Is een product een biocide en moet het bijgevolg voldoen aan de strikte regels van de Biocidenverordening (verordening (EU) nr. 528/2012), of niet? Soms is het antwoord duidelijk op basis van de Europese definitie. In andere gevallen moet er een afweging gemaakt worden op basis van officiële richtsnoeren. Dat is het geval voor borderline producten en met biociden behandelde voorwerpen.

   

  Biocide of niet
  Productsoorten en werkzame stoffen

  Productsoorten en werkzame stoffen

  Biociden zijn onderverdeeld in vier hoofdgroepen naargelang hun functie: desinfectie, conservering, plaagbestrijding en andere toepassingen. Elke groep wordt verder ingedeeld op basis van het specifieke doel van de biociden.

   
  Productsoorten en werkzame stoffen
  Biociden van het vrije of gesloten circuit

  Biociden van het vrije of gesloten circuit

  Biociden die een groot risico inhouden voor de gezondheid, behoren tot het gesloten circuit. Ze kunnen giftig, kankerverwekkend of schadelijk voor de voortplanting zijn. Daarom zijn deze biociden hoofdzakelijk voorbehouden voor professionele gebruikers. 

  Aan de biociden van het vrije circuit zijn minder risico’s verbonden en hun gebruikers hoeven geen persoonlijke beschermingsmiddelen te dragen. 

  Biociden van het vrije of gesloten circuit

  Lijst van toegelaten biociden

  Alleen biociden die door de federale overheid zijn toegelaten, mogen op de Belgische markt worden aangeboden. U vindt ze in de lijst van toegelaten biociden. De lijst toont ook of het biocide tot het gesloten circuit behoort en voor wie het bestemd is. 

  Twijfelt u of een biocide tot het gesloten circuit behoort of in België toegelaten is? 

  Zoek in de lijst van toegelaten biociden

  Biocideforum

  Terug naar boven