Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Regelgeving en procedures

Biociden zoals muizengif, insecticiden en ontsmettingsmiddelen zijn heel nuttig, maar houden ook risico’s in voor onze gezondheid en het milieu. Daarom gelden er strenge regels voor de verkoop en het gebruik van biociden.  

Jump menu

  Biociden op de markt aanbieden

  Wie in België een biocide op de markt wil aanbieden, moet zich aan de regelgeving houden. Elk product moet een registratie- of toelatingsprocedure doorlopen en een duidelijk etiket dragen. Verkopers moeten hun klanten ook maximaal beschermen tegen mogelijke risico’s. 
   

  Biociden van het gesloten circuit gebruiken

  Biociden die een groot risico inhouden voor de gezondheid behoren tot het gesloten circuit. Ze zijn hoofdzakelijk voorbehouden voor professionele gebruikers. Wanneer u biociden van het gesloten circuit wil kopen of gebruiken, dient u zich online te registreren en de veiligheidsvoorschriften na te leven.
   

  Biociden van het gesloten circuit verkopen

  Biociden die een groot risico inhouden voor de gezondheid behoren tot het gesloten circuit. Ze zijn hoofdzakelijk voorbehouden voor professionele gebruikers. Wil u biociden van het gesloten circuit verkopen, registreer u dan online en leef de veiligheidsvoorschriften na.
   

  Overzicht wetteksten

  Biociden en andere chemische producten moeten aan een heel aantal regels en wetten voldoen om de veiligheid van mens en planeet te beschermen. Zo mag geen enkel biocide op de markt komen zonder de toestemming van de federale minister van Leefmilieu. Klik door voor de belangrijkste wettelijke bepalingen.
   

  Terug naar boven