Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Informatieplicht

Als verkoper van biociden van het gesloten circuit moet u uw klanten maximaal informeren over mogelijke risico’s en hen helpen om zichzelf te beschermen.

Informeren en beschermen 

Verkoopt u biociden van het gesloten circuit, dan moet u rekening houden met de volgende verplichtingen om uw klanten te beschermen: 

  • U moet op de hoogte zijn van alle verplichtingen die in de toelatingsakte van het biocide zijn opgenomen. 
  • U licht elke klant bij de verkoop in over de maatregelen die hij/zij moet nemen om het biocide te mogen gebruiken (zoals gebruikersregistratie, dragen van persoonlijke beschermingsmiddelen, regels volgen inzake vervoer en opslag van het biocide, eventueel een opleiding volgen …). U kan zelf nakijken of uw klant geregistreerd is in het gesloten circuit via het linkerzijdemenu in de applicatie. U klikt op de rubriek “Account” en daarna op “Lijst van bedrijven in biocide”. Vervolgens kan u via het zoekvenster uw klant opzoeken op basis van het KBO-nummer en/of de naam van de onderneming.
  • Op de verkoopfactuur en het kasticket plaatst u de volgende melding: “Dit product is een biocide ingedeeld in het gesloten circuit.” 
  • U stelt alle persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) ter beschikking die gebruikers nodig hebben om het gekozen biocide te kunnen gebruiken. De PBM liggen in de buurt van het biocide.  

 

Terug naar boven