Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Wat zijn biociden?

Biociden zijn een soort van pesticiden, net als gewasbeschermings­middelen. Ze worden gebruikt om ongewenste organismen af te schrikken, onschadelijk te maken of te vernietigen. Ze doen dat via chemische of biologische weg. Biociden zijn geen onschuldige producten. De productie, de verkoop en het gebruik ervan zijn onderworpen aan bepaalde regels. 

Jump menu

  Definitie

  De Europese Unie hanteert als officiële definitie (verordening (EU) nr. 528/2012): 

  alle stoffen of mengsels die, in de vorm waarin zij aan de gebruiker worden geleverd, uit een of meer werkzame stoffen bestaan dan wel die stoffen bevatten of genereren, met als doel een schadelijk organisme te vernietigen, af te schrikken, onschadelijk te maken, de effecten daarvan te voorkomen of op een andere dan louter fysieke of mechanische wijze te bestrijden 

  alle stoffen of mengsels die worden gegenereerd door stoffen of mengsels die zelf niet vallen onder het eerste streepje, en die gebruikt worden met als doel een schadelijk organisme te vernietigen, af te schrikken, onschadelijk te maken, de effecten daarvan te voorkomen of op een andere dan louter fysieke of mechanische wijze te bestrijden

  Behandelde voorwerpen waarvan de primaire werking een biocidale werking is, worden ook beschouwd als biociden. 

  Verschil met gewasbeschermingsmiddelen

  Biociden en gewasbeschermingsmiddelen zijn beide pesticiden die op de markt worden aangeboden. Het verschil is dat gewasbeschermingsmiddelen specifiek de bescherming van gewassen nastreven. 

  Voorbeelden van biociden

  Voorbeelden van biociden

  • Insecticiden 

  • Ontsmettingsmiddelen voor de handen 

  • Ontsmettingsmiddelen voor zwembaden 

  • Muizen- en rattenvergif 

  • Schimmeldodende producten 

  • Algendodende middelen 

  • Houtbeschermingsmiddelen 

  • Microbiële reinigers 

  Voorbeelden van biociden
  Biociden zijn niet onschuldig

  Biociden zijn niet onschuldig

  Biociden zijn geen onschuldige producten. Het zijn pesticiden die, zoals de naam al zegt (bio = leven, cide = vernietig), leven vernietigen. Alle biociden vormen van nature uit een risico voor onze gezondheid – in het bijzonder die van kinderen en zwangere vrouwen – en voor ons milieu.   

  Biociden zijn niet onschuldig

  Volg altijd de veiligheidsvoorschriften wanneer u een biocide gebruikt

  Biociden met een groot risico voor de gezondheid behoren tot het gesloten circuit. Ze zijn hoofdzakelijk voorbehouden voor professionele gebruikers. 

  Bekijk de veiligheidsvoorschriften

  Terug naar boven