Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Vuistregels voor een veilig gebruik

Biociden zijn doeltreffend om ongewenste organismen te bestrijden, maar ze kunnen een risico vormen voor onze gezondheid en het milieu. Daarom is het belangrijk om uzelf, anderen en het milieu goed te beschermen. 

Jump menu

  Een biocide veilig aankopen 

  Voor u een biocide koopt, is het belangrijk dat u zich enkele vragen stelt: 

  • Heb ik dit product echt nodig? 
  • Bestaat er een alternatief dat minder risico’s inhoudt? Voor thuisgebruik kunt u dit nakijken in de brochure ‘Pesticiden in je huis of tuin?’
  • Welk van de toegelaten biociden is het meest geschikt om mijn probleem op te lossen? 
  • Moet ik beschermingsmateriaal kopen, zoals handschoenen, een veiligheidsbril … ? 

  Hoe meer u uzelf blootstelt aan biociden, hoe groter het risico voor uw gezondheid. Koop en gebruik daarom niet meer dan u nodig hebt. Het is niet nodig om een voorraad aan te leggen, zo vermijdt u ook ongevallen of de vernietiging ervan als chemisch afval. 

  Lees vooraf welke voorzorgsmaatregelen u precies moet nemen, welke beschermingsuitrusting vereist is, wat u moet doen met het afval en welke maatregelen u moet nemen bij een ongeval. 

  • Biociden worden verkocht in verschillende verpakkingen zoals flessen, dozen, spuitbussen, armbanden ... Die verpakkingen voldoen aan een aantal wettelijke vereisten, zoals de aanwezigheid van een veiligheidsdop.  
  • Het etiket vermeldt belangrijke verplichte informatie over de samenstelling en de gevaren van het product en ook het Belgische toelatingsnummer.  
  • Soms wordt ook een gebruiksaanwijzing of bijsluiter met instructies bijgevoegd.  

   

  Een biocide veilig gebruiken

  Een biocide veilig gebruiken 

  Wilt u een biocide op een veilige manier gebruiken, hou dan rekening met de volgende tips en aanwijzingen: 

  • Lees het etiket. Check de gevaarsymbolen en -aanduidingen. Volg de veiligheidsaanbevelingen strikt op. 
  • Bescherm uzelf volgens de aanwijzingen. Draag gepaste beschermende kledij en indien nodig handschoenen, een mondmasker en/of een veiligheidsbril. Voor sommige producten bieden nitrilhandschoenen bijvoorbeeld een andere vorm van bescherming dan handschoenen van rubber of latex. 
  • Was de kledij en reinig de beschermingsmiddelen na gebruik, of gooi ze weg. 
  • Verlucht de ruimte goed. Werk als het kan met een open raam. 
  • Las regelmatig een pauze in als u in een gesloten ruimte werkt. 
  • Eet, rook of drink niet terwijl u werkt. 
  • Hou ontvlambare producten uit de buurt van vuur en andere warmtebronnen. 
  • Hou kinderen en andere personen uit de buurt terwijl u de biocide gebruikt, en ook daarna nog zolang er een risico aanwezig is (bijvoorbeeld terwijl het product droogt, als er nog nagespoeld moet worden …). 
  • Hou ‘lokmiddelen’ zoals muizenkorrels, mierenlokdozen … buiten het bereik van kinderen. 
  • Scherm voedingswaren en dranken op een doeltreffende manier af van het product. 
  • Giet een biocide nooit over in een andere verpakking. Daarmee vergroot u het risico op accidentele vergiftiging. 
  • Houd u aan de aangegeven hoeveelheden. Te veel product gebruiken geeft geen beter resultaat, integendeel! 
  • Berg het biocide na gebruik op in een veilige plaats, buiten het bereik van kinderen. 
  Een biocide veilig gebruiken

  Wat bij een ongeval met een biocide? 

  • Volg de instructies voor de eerste hulp. Die staan op het etiket, in de bijsluiter of op de verpakking
  • Neem contact op met het Antigifcentrum (tel. 070 245 245) of met uw huisarts of behandelende arts. Bij levensbedreigende situaties belt u het Europese noodnummer 112. Hou de verpakking of het etiket bij de hand, zodat de hulpdiensten weten om welk product het gaat. 

  Andere nuttige tips vindt u op de website van het Antigifcentrum

  Een biocide opruimen of verwijderen

  Biociden moeten verwijderd worden volgens de instructies op de verpakking. Als die niet vermeld staan, volg dan de gebruikelijke voorschriften voor de verwijdering en inzameling van afval in uw regio of uw gemeente. Giet een biocide nooit in de gootsteen

  Nog vragen over het gebruik van biociden? 

  Neem contact op met het Contact Center van de FOD Volksgezondheid via: 

   

  Terug naar boven