Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Risico's en gevaren

Biociden bevatten stoffen die geselecteerd zijn om een bepaald organisme te bestrijden. Die stoffen kunnen direct of indirect ook een risico vormen voor andere organismen, zoals de mens, of een impact hebben op het milieu.

Jump menu

  Lees het etiket

  Wilt u biociden op een veilige manier gebruiken, volg de gebruiksaanwijzing en de veiligheidsvoorschriften dan strikt op. De risico’s die verbonden zijn aan een biocide, moeten duidelijk vermeld staan op het etiket, aan de hand van: 

  • gevarenpictogrammen 
  • gevaaraanduidingen (‘hazards’ of H-zinnen) 
  • veiligheidsaanbevelingen (P-zinnen)  
  • het signaalwoord (‘gevaar’ of ‘waarschuwing’) dat de relatieve ernst van het gevaar weergeeft

  Gesloten circuit 

  Sommige biociden houden een hoog risico in voor de gezondheid. Ze zijn bijvoorbeeld heel giftig, kankerverwekkend, veroorzaken genetische mutaties, beïnvloeden de voortplanting of zijn corrosief. Daarom mogen ze alleen gebruikt worden door geregistreerde professionele gebruikers – het zogenaamde gesloten circuit

  Terug naar boven