Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Registratieplicht

Biociden van het gesloten circuit zijn hoofdzakelijk voorbehouden voor professionele gebruikers. Kopers en gebruikers van deze biociden moeten zich online registreren. Dankzij de verplichte registratie krijgt de overheid een goed beeld van de verkoop en het gebruik van gevaarlijke biociden.

Jump menu

  Registreren is verplicht 

  Biociden die een groot risico inhouden voor de gezondheid behoren tot het gesloten circuit. Ze kunnen giftig, kankerverwekkend of schadelijk voor de voortplanting zijn. Daarom zijn deze biociden hoofdzakelijk voorbehouden voor professionele gebruikers, overeenkomstig het koninklijk besluit van 4 april 2019. Wilt u biociden van het gesloten circuit kopen of gebruiken? Registreer u dan online – dat is verplicht – en leef de veiligheidsvoorschriften na. In sommige gevallen moet u een professionele opleiding volgen. Alleen biociden die toegelaten zijn door de federale overheid, mogen op de Belgische markt gebruikt of gekocht worden. De lijst van toegelaten biociden en de toelatingsakte geven aan of een product tot het gesloten circuit behoort.  

  Wie moet zich registreren? 

  De registratieplicht geldt voor alle ‘professionele gebruikers’. Die term omvat iedereen die een biocide van het gesloten circuit koopt of gebruikt in het kader van een professionele activiteit. Ook als u biociden koopt, maar ze door een derde partij op uw bedrijf laat gebruiken (bijvoorbeeld om ongedierte te bestrijden), moet u zich als gebruiker registreren. De wet voorziet slechts enkele uitzonderingen: eigenaars die hun privézwembad reinigen met biociden van het gesloten circuit, hoeven zich niet te registreren. Dit is ook het geval voor verkopers en gebruikers van bepaalde rodenticiden. Als zo’n uitzondering wordt verleend, wordt die beschreven in artikel 8 van de toelatingsakte of de registratie. 

  Waarom registreren?  

  Dankzij de verplichte registratie krijgt de overheid een goed beeld van de verkoop en het gebruik van biociden in de verschillende economische sectoren. Verkopers moeten jaarlijks aangeven welke biociden van het gesloten circuit ze verkocht hebben, aan wie en in welke hoeveelheden. Zo kan de overheid nagaan of biociden uit het gesloten circuit alleen aan professionele gebruikers verkocht worden. De geregistreerde gegevens worden vertrouwelijk behandeld en alleen gebruikt in het kader van de nationale en Europese wetgeving over biociden.  

  Online registreren 

  Wilt u biociden van het gesloten circuit kopen of gebruiken? Dan bent u verplicht om online te registreren. 

  Hebt u hulp nodig bij het registreren, bekijk dan de registratiehandleiding.  

  Zodra u geregistreerd bent, kunt u uw account rechtstreeks en zelfstandig beheren. Zo kunt u bijvoorbeeld contactpersonen van uw bedrijf toevoegen of verwijderen. 

  Als geregistreerde gebruiker hebt u toegang tot alle nuttige productinformatie, zoals de toelatingsakte, de vereiste Persoonlijke Beschermingsmiddelen (PBM), de gevaarszinnen (H-zinnen) en voorzorgszinnen (P-zinnen), de opslagvoorschriften en de vereiste voorzorgsmaatregelen.  

  Vanaf 1 januari 2023 is het niet meer nodig om het statuut als gebruiker jaarlijks te bevestigen; het statuut blijft geldig.  Bedrijven die hun activiteiten als professionele gebruiker stoppen, kunnen dit melden via de helpdesk.  

  Registratie­handleiding 

  Iedereen die biociden van het gesloten circuit gebruikt of koopt, moet zich online registreren. Hebt u hulp nodig bij het registreren, bekijk dan de registratiehandleiding. Die loodst u stap voor stap door de procedure. U vindt er onder meer: 

  • hoe u een persoonlijk account kunt aanmaken 
  • hoe u uw bedrijf kunt registreren 
  • waar u kunt aanduiden welke biociden van het gesloten circuit u gebruikt of koopt 
  • hoe u gebruikers kunt toevoegen (collega’s, familieleden …) 
  • wat u moet doen als u een foutmelding krijgt 

   

  Terug naar boven