Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Werkzame stoffen

Biociden bevatten werkzame stoffen die inwerken op het schadelijke organisme. Alleen biociden met werkzame stoffen die op Europees niveau zijn goedgekeurd of die momenteel nog onder beoordeling zijn in het Beoordelingsprogramma mogen op de Europese (en Belgische) markt worden aangeboden. 

Jump menu

  Welke werkzame stoffen zijn toegelaten? 

  De werkzame stoffen die in de Europese Unie en België toegelaten zijn, zijn:  

  • goedgekeurd OF 
  • nog onder beoordeling in het Beoordelingsprogramma 

  Deze werkzame stoffen kunt u met behulp van de zoekmachine van ECHA (Europees Agentschap voor chemische stoffen) vinden.  

  Werkzame stoffen die niet op de lijst staan

  Als de werkzame stof niet in de lijst voorkomt, kan het biocide niet geregistreerd of toegelaten worden op de Belgische of Europese markt. U kunt dan wel een erkenningsaanvraag voor de werkzame stof indienen. 

  Wie mag een werkzame stof leveren of produceren?

  Een biocide mag alleen op de Europese markt worden aangeboden als de fabrikant of de leverancier van de relevante werkzame stof in het biocide of van het biocide zelf opgenomen is in de lijst van artikel 95 van verordening (EU) nr. 528/2012

  Het ECHA (Europees Agentschap voor chemische stoffen) houdt de lijst van artikel 95 bij. De lijst bevat de werkzame stoffen waarvoor een Europees dossier is ingediend (‘relevante stoffen’). Die stoffen mogen alleen worden verhandeld:  

  • in de opgesomde productsoorten EN 
  • door leveranciers die in de Europese Unie gevestigd zijn en in de lijst opgenomen zijn 

  Voor producten waarvan de werkzame stof door middel van een of meerdere precursoren ter plaatse wordt gegenereerd en gebruikt (in-situgeneratie) gelden dezelfde regels. De fabrikant of leverancier van de precursor moet in de lijst van artikel 95 opgenomen zijn. 

  Sommige werkzame stoffen vallen niet onder die verplichting: leveranciers of fabrikanten van werkzame stoffen die behoren tot de categorieën 1 tot 5 of 7 van Bijlage I bij verordening (EU) nr. 528/2012 hoeven niet in de lijst van artikel 95 te staan. Het gaat om stoffen die in de Europese Unie als niet-zorgwekkende stoffen worden beschouwd. 

  In-situgeneratie

  Biociden worden ‘in situ ontstane werkzame stoffen’ genoemd als ze ontstaan uit een of meerdere precursor(en) op de plaats waar ze worden gebruikt. Enkele voorbeelden: 

  • actief chloor ontstaan uit natriumchloride door elektrolyse 
  • actief chloor ontstaan uit kaliumchloride door elektrolyse 
  • actief broom ontstaan uit natriumbromide en natriumhypochloriet 
  • waterstofperoxide ontstaan uit natriumpercarbonaat door dissolutie in water 

  Deze werkzame stoffen moeten ook goedgekeurd zijn of onder beoordeling zijn in het Beoordelingsprogramma om op de Europese markt te mogen worden aangeboden.  

  De biociden die dergelijke stoffen bevatten, vallen onder dezelfde verplichtingen die gelden voor andere biociden. Ze moeten dus toegelaten of geregistreerd zijn. De fabrikant of leverancier van de precursor moet opgenomen zijn in de lijst van artikel 95.

  Terug naar boven