Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Biocide home page

Lijst van toegelaten biociden

Alleen biociden die door de federale overheid zijn toegelaten mogen op de Belgische markt worden aangeboden. U vindt ze in de lijst van toegelaten biociden. In deze lijst ziet u ook of het biocide tot het gesloten circuit behoort en voor wie het bestemd is. 

Twijfelt u of een biocide tot het gesloten circuit behoort of in België toegelaten is? 

Zoek in de lijst van toegelaten biociden

Nieuws

brochure sector schoonmaak
folder vleessector

Publicaties

Wat moet u weten als professionele gebruiker van biociden van het gesloten circuit? Wat zijn uw verplichtingen als verkoper? Algemene informatie over de registratieplicht en over een veilig gebruik van biociden vindt u in twee handige folders: één voor de gebruiker en één voor de verkoper. Er zijn ook folders en infofiches beschikbaar met informatie op maat van specifieke sectoren (schoonmaak, horeca, textiel, vlees, pluimveehouderij, hout).

 Als ik met biociden werk, draag ik altijd handschoenen. Als er kans is op spatten, draag ik ook een beschermende bril 

Karin Sas, werfleidster in het algemeen ziekenhuis diest

In de schoonmaak zijn biociden van het gesloten circuit dagelijkse kost. Denk maar aan desinfecteermiddelen. Maar dat maakt de risico’s voor mens en milieu niet minder groot. In een infofiche, folder en artikel verduidelijken we hoe je als schoonmaakbedrijf veilig met biociden omgaat en aan welke verplichtingen je je moet houden.

Schoonmaak ziekenhuis Diest
Terug naar boven