Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Biocide herkennen

Of een product een biocide is of niet, is niet altijd eenvoudig te bepalen. Hoe kunt u dit te weten komen?

Jump menu

  Definitie van biocide 

  Biociden zijn bestrijdingsmiddelen die gebruikt worden om ongewenste organismen af te schrikken, onschadelijk te maken of te vernietigen. Samen met gewasbeschermingsmiddelen vallen biociden onder de noemer van pesticiden. Om te weten of een product een biocide is, moet u zich baseren op de wettelijke definitie van een biocide volgens de Biocidenverordening (verordening (EU) nr. 528/2012).   

  Borderline producten 

  Sommige producten bevinden zich in een schemerzone: ze houden het midden tussen een biocide en een geneesmiddel, een diergeneeskundig middel, een gewasbeschermingsmiddel … Aan de hand van enkele duidelijke richtlijnen kunt u het verschil bepalen.  

  Wat als u nog altijd twijfelt? 

  Extra informatie vindt u op de websites van de Europese Unie en van het Europees Agentschap voor chemische stoffen (ECHA). U kunt ook contact opnemen met onze helpdesk. Vermeld daarbij: 

  • het etiket 
  • de volledige samenstelling van het product, inclusief de werkzame stof(fen) 
  • het veiligheidsinformatieblad (de ‘SDS’ of ‘safety data sheet’) 
  • de beschrijving van het product en zijn werking 

   

  Terug naar boven