Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Registratieplicht

Biociden van het gesloten circuit zijn hoofdzakelijk voorbehouden voor professionele gebruikers. Verkopers van deze biociden moeten zich online registreren. Dankzij de verplichte registratie krijgt de overheid een goed beeld van de verkoop en het gebruik van biociden.

Jump menu

  Registreren is verplicht 

  Biociden die een groot risico inhouden voor de gezondheid behoren tot het gesloten circuit. Ze kunnen giftig, kankerverwekkend of schadelijk voor de voortplanting zijn. Daarom zijn deze biociden hoofdzakelijk voorbehouden voor professionele gebruikers, overeenkomstig het koninklijk besluit van 4 april 2019. Wilt u biociden van het gesloten circuit verkopen? Registreer u dan online – dat is verplicht – en leef de veiligheidsvoorschriften na. Alleen biociden die toegelaten zijn door de federale overheid, mogen op de Belgische markt verkocht worden. De lijst van toegelaten biociden en de toelatingsakte geven aan of een product tot het gesloten circuit behoort.   

  De wet voorziet één uitzondering: verkopers en gebruikers van bepaalde rodenticiden hoeven zich niet te registreren. Als zo’n uitzondering wordt verleend, wordt die beschreven in artikel 8 van de toelatingsakte of de registratie. 

  Waarom registreren?  

  Dankzij de verplichte registratie krijgt de overheid een goed beeld van de verkoop en het gebruik van biociden in de verschillende economische sectoren. Verkopers moeten jaarlijks aangeven welke biociden van het gesloten circuit ze verkocht hebben, aan wie en in welke hoeveelheden. Zo kan de overheid nagaan of biociden uit het gesloten circuit alleen aan professionele gebruikers verkocht worden. De geregistreerde gegevens worden vertrouwelijk behandeld en alleen gebruikt in het kader van de nationale en Europese wetgeving over biociden. Verkoopcijfers worden dus niet gepubliceerd. 

  Online registreren 

  Wilt u biociden van het gesloten circuit verkopen? Dan bent u verplicht om online te registreren. 

  • Om te registreren als verkoper, maakt u eerst een persoonlijke account aan.  
  • Registreer vervolgens uw bedrijf via de online registratietool
  • Vergeet niet om elk jaar voor 31 januari de hoeveelheid biociden die u het afgelopen jaar verkocht hebt door te geven via de registratietool. 

  Hebt u hulp nodig bij het registreren, bekijk dan de registratiehandleiding

  Zodra u geregistreerd bent, kunt u uw account rechtstreeks en zelfstandig beheren. Zo kunt u bijvoorbeeld contactpersonen van uw bedrijf toevoegen of verwijderen. 

  Als geregistreerde verkoper hebt u toegang tot alle nuttige productinformatie, zoals de toelatingsakte, de vereiste Persoonlijke Beschermingsmiddelen (PBM), de gevaarszinnen (H-zinnen) en voorzorgszinnen (P-zinnen), de opslagvoorschriften en de vereiste voorzorgsmaatregelen.  

  Jaarlijkse aangifte van verkochte hoeveelheden 

  Iedereen die biociden van het gesloten circuit verkoopt, moet elk jaar voor 31 januari aangeven welke biociden hij het afgelopen jaar verkocht heeft, aan wie en in welke hoeveelheden. Dat kan via de online registratietool. Elke verkoper is zelf verantwoordelijk voor de aangifte van zijn transacties.  

  Jaarlijkse bijdrage 

  Naast de jaarlijkse aangifte in het kader van het gesloten circuit moet u als verkoper ook elk jaar aangifte doen van de hoeveelheid biociden die u verkocht hebt, zowel van het open als van het gesloten circuit. Op basis van die totale hoeveelheid berekent de overheid de jaarlijkse bijdrage die u moet betalen. Aangifte doen kan via www.retributies.be.  

  Registratie­handleiding 

  Iedereen die biociden van het gesloten circuit verkoopt, moet zich online registreren. Hebt u hulp nodig bij het registreren, bekijk dan de registratiehandleiding. Die loodst u stap voor stap door de procedure. U vindt er onder meer: 

  • hoe u een persoonlijk account kunt aanmaken 
  • hoe u uw bedrijf kunt registreren 
  • waar u kunt aanduiden welke biociden van het gesloten circuit u verkoopt 
  • hoe u gebruikers kunt toevoegen (collega’s, familieleden …) 
  • wat u moet doen als u een foutmelding krijgt 
  Terug naar boven