Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Keuze van procedure

Wie in België een biocide op de markt wil aanbieden, moet een nationale registratie- of een Europese toelatingsprocedure doorlopen.

Jump menu

  Welke procedure moet ik volgen?

  Er bestaan twee procedures: de nationale registratieprocedure en de Europese toelatingsprocedure. Om te weten welke procedure u moet volgen, gaat u eerst na of alle werkzame stoffen in uw product zijn goedgekeurd. 

  • Als alle werkzame stoffen in uw product goedgekeurd zijn voor alle relevante productsoorten, volgt u een Europese procedure.
  • Als minstens één werkzame stof nog niet goedgekeurd is voor alle relevante productsoorten, en dus nog onder beoordeling is in het Europese Beoordelingsprogramma, volgt u een nationale procedure

  Aan het einde van de procedure worden alle geregistreerde/toegelaten biociden voorzien van een officiële akte. Die akte vermeldt de voorwaarden voor het op de markt aanbieden en het gebruik van het product. Alle biociden hebben ook een uniek registratie-/toelatingsnummer dat op het etiket moet staan. 

  Welke leveranciers van werkzame stoffen worden toegelaten?

  Alle werkzame stoffen in biociden die bedoeld zijn voor de Belgische markt, moeten voldoen aan de voorwaarden in artikel 95 van de Biocidenverordening (verordening (EU) nr. 528/2012).

  Sinds 1 september 2015 mag een biocide alleen op de Europese markt aangeboden worden als de producent of leverancier van de werkzame stof(fen) of de producent of leverancier van het biocide voor de relevante productsoort voorkomt op de artikel-95-lijst van verordening (EU) nr. 528/2012.

  Het European Chemicals Agency (ECHA) stelt de lijst op en houdt ze bij. Op de lijst staan alleen leveranciers die beschikken over een compleet EU-stofdossier of een daaraan gelijkwaardig dossier. De bedoeling van de regeling is om ‘free riding’ en oneerlijke concurrentie tegen te gaan. U vindt de volledige artikel 95-lijst en instructies om u in te schrijven op de website van het ECHA

  Stoffen die volgens de Europese Unie een laag risico inhouden, hoeven niet op de artikel 95-lijst geplaatst te worden. Het gaat concreet om stoffen die zijn opgenomen in Annex I in de categorie 1 t.e.m. 7 van verordening (EU) nr. 528/2012
   

  Terug naar boven