Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Aanmelding bij het Antigifcentrum

Elk biocide dat in België aangeboden en gebruikt wordt, moet gekend zijn bij het Antigifcentrum. De aanmelding gebeurt ten laatste 48 uur voor het product op de markt wordt aangeboden.

Jump menu

  Welke producten moet ik aanmelden?

  Het Antigifcentrum moet voldoende informatie hebben over alle ‘gevaarlijke mengsels’ die in België worden aangeboden en gebruikt. Dat is nodig om gebruikers bij ongevallen snel en correct te kunnen helpen. Ook biociden vallen onze deze regeling, overeenkomstig het koninklijk besluit van 21 april 2016. Het gaat zowel om producten die aan het grote publiek aangeboden worden als om producten voor professioneel gebruik

  Niet-ingedeelde mengsels moeten in principe niet aangemeld worden bij het Antigifcentrum, maar de overheid moedigt bedrijven aan om dat toch te doen. 

  Hoe meld ik een biocide aan?

  Ten laatste 48 uur voor u een biocide op de Belgische markt aanbiedt, bezorgt u het Antigifcentrum alle nodige informatie. Een volledige aangifte bestaat uit:

  U bezorgt de verschillende documenten aan het Antigifcentrum bij voorkeur via een e-mail naar depot@poisoncentre.be. De maximale grootte van een e-mail met bijlagen is 5 Mb. Indien nodig mag u de aangifte in meerdere mails verzenden.

  Een aangifte per post is ook mogelijk. In dat geval zet u alle documenten op een USB-stick. Die stuurt u op naar:

  Antigifcentrum
  p/a Militair Hospitaal Koningin Astrid
  Bruynstraat 1
  1120 Brussel
  België

  UFI-identificatienummer

  Het UFI-identificatienummer (unieke formule-identificatie) is een nieuw nummer dat sinds 1 januari 2021 op het etiket van gevaarlijke mengsels moet worden aangebracht voor nieuwe mengsels, en vanaf 2025 voor mengsels die al in de handel zijn. Het is uniek per mengsel/fabrikant en kan worden gegenereerd via de website van het Europees Agentschap voor chemische stoffen (ECHA).

  Dit nummer is nuttig voor de melding van gevaarlijke mengsels aan het Antigifcentrum. Wilt u het UFI-nummer aanbrengen op het etiket van mengsels die al voor 2021 in de handel waren, dan kunt u dat nu al doen. Breng  het Antigifcentrum hiervan op de hoogte door het aangifteformulier in te vullen met de volgende informatie:

  • verantwoordelijke die het product op de markt brengt
  • productnaam
  • UFI-code (slechts één UFI per regel van de Excel-tabel)

  Het toevoegen van een UFI-nummer is gratis.

  Hoeveel moet ik betalen?

  Per biocide dat u aanmeldt bij het Antigifcentrum betaalt u een eenmalige vergoeding. De betaling moet gebeuren vóór de eigenlijke aanmelding, overeenkomstig art. 9 van het koninklijk besluit van 13 november 2011

  De betaling gebeurt via vrije overschrijving op het rekeningnummer BE26 6792 0042 4329 van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu (Bank van De Post - Brussel). Vermeld naast de gegevens van de onderneming ook het volgende:

  • ART.9
  • maand en jaar van de notificatie
  • naam van de firma verantwoordelijk voor het op de markt aangeboden product
  • naam van het/de betrokken product(en)

  Voor betalingen die buiten België worden uitgevoerd, moet u de specifieke bankcodes IBAN (BE26 6792 0042 4329) en BIC (PCHQBEBB) gebruiken.

  Terug naar boven