Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Verslag Toxicovigilantie biociden 2022

bouteilles et flacons

Op vraag van de dienst Biociden van de FOD Volksgezondheid heeft het Antigifcentrum een analyse gemaakt van de oproepen van het jaar 2022 met betrekking tot biociden in België. Bij de 3.157 oproepen voor biociden is het merendeel van de blootstelling van mensen toe te schrijven aan ontsmettingsmiddelen en plaagbestrijdingsmiddelen.

  • Volwassenen vormen de grootste groep in de gemelde blootstellingen aan biociden (36,9%), gevolgd door kinderen (34,8%) en dieren (28,3%).
  • Volwassenen worden meer blootgesteld aan desinfecterende middelen (74,5%) dan aan andere soorten biociden (plaagbestrijdingsmiddelen, conserveringsmiddelen en andere). Kinderen worden blootgesteld aan desinfecterende middelen (59,1%) en plaagbestrijdingsmiddelen (40,3%), met name insecticiden (productsoort 18), afwerende middelen en lokstoffen (TP19) en rodenticiden (TP14).
  • De blootstellingsroutes variëren afhankelijk van de leeftijd van het slachtoffer en het soort biocide. Bij kinderen overheerst de orale route vanwege het verkennende gedrag van de jongste kinderen. Voor volwassenen zijn de blootstellingsroutes gevarieerder en komen ze overeen met de vorm en het gebruik van de producten, bijvoorbeeld contact door inademing bij het gebruik van een spray.
  • Het beeld van de symptomen hangt samen met de categorie van biociden en de specifieke eigenschappen van de werkzame stoffen, waarbij sommige onmiddellijke effecten veroorzaken, zoals chloordampen, terwijl andere uitgestelde effecten veroorzaken, zoals antistollingsmiddelen. (TP14).
  • Het Antigifcentrum rapporteert ook een toename in gevallen tijdens de zomer door het verhoogde gebruik van producten zoals ontsmettingsmiddelen voor zwembaden, rodenticiden (TP14), insecticiden (TP18) en insectwerende en lokstoffen (TP19).

Een aantal ongevallen kan worden voorkomen door biociden op de juiste manier te stockeren en kinderen en huisdieren uit de buurt te houden tijdens het gebruik. De aanbevelingen van het Antigifcentrum worden dan ook gebruikt in sensibiliserende campagnes zoals lezenvoorgebruik.be.

Biociden zijn geen onschuldige producten - je bent best goed geïnformeerd over voorzorgsmaatregelen en het correct gebruik, zodat je ze veilig en doeltreffend kan gebruiken. Met deze tips kan je al een aantal ongelukken voorkomen: houd kinderen tijdens en na gebruik uit de buurt van biociden, bewaar producten buiten het bereik van kinderen en giet een biocide nooit over in een andere verpakking.

Deze studie roept op tot blijvende waakzaamheid, een gerichte aanpak in preventie en tot een blijvende samenwerking om de veiligheid en gezondheid van de bevolking te waarborgen.

Meer weten:

Terug naar boven