Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Verhoogde aandacht voor de Aziatische hoornaar

De Aziatische hoornaar (Vespa velutina) is in opmars in ons land. De lokale overheden houden deze soort in het oog om te voorkomen dat ze te veel schade toebrengt aan de bijen. Iedereen kan helpen om deze soort in kaart te brengen, maar het verwijderen van nesten laat u best aan professionelen over! 

 

Een Aziatische soort die zich in West-Europa nestelt

De Aziatische hoornaar, een invasieve soort uit het Verre Oosten, heeft een schadelijk effect op de biodiversiteit in België. De Aziatische hoornaar vormt een bedreiging voor bijen; ze kunnen bijenkorven aanvallen. Daarom volgen de lokale overheden de aanwezigheid van deze soort op en treden ze op tegen problematische nesten. Iedereen kan helpen bij het opvolgen van deze soort.

Hoe herken je de Aziatische hoornaar?

Aziatische hoornaar

(c) BlueGinkgo, some rights reserved (CC BY-SA)

Niet alle hoornaars (zeer grote wespen) vormen een probleem: de Europese hoornaar is een normale en nuttige bewoner van onze contreien. De onderstaande sites helpen je de Aziatische hoornaar te herkennen. Als je een nest vindt, meld het dan via één van deze regionale sites. Deze meldingen worden gebruikt om populaties te monitoren en zijn dus geen verzoek om een nest te bestrijden.

Vlaanderen (NL): vespawatch.be/identification/  

Brussel (NL, FR): leefmilieu.brussels/burgers/het-milieu-brussel/de-natuur-beschermen/ecologische-en-sanitaire-problemen en waarnemingen.be

Wallonië (FR): biodiversite.wallonie.be/fr/le-frelon-asiatique  

Verwijderen van nesten: alleen door professionals !

De Aziatische hoornaar is niet agressiever tegenover mensen dan de gewone wesp of de Europese hoornaar. Zijn angel is echter pijnlijker dan die van een wesp en kan ook allergische reacties veroorzaken. Meer informatie over de risico's van steken en hoe ze te behandelen vindt u op  de website van het Antigifcentrum

De aanwezigheid van een nest in de buurt van een huis is bijzonder gevaarlijk. Een nest te dicht benaderen kan leiden tot een massale aanval van de kolonie! Het bestrijden van nesten is dan ook voorbehouden voor opgeleide professionals!

Er zijn verschillende manieren om geïsoleerde hoornaars te vangen, waaronder het gebruik van lokaas (insectenvallen).  

Professionals kunnen deze lijst (.pdf) met middelen ter bestrijding van de Aziatische hoornaar raadplegen.

Terug naar boven