Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Gesloten Circuit - geen jaarlijkse bevestiging meer voor professionele gebruikers

Professionele gebruikers van biociden van het gesloten circuit moeten voortaan hun statuut niet meer jaarlijks bevestigen.

De voorgaande jaren verstuurde de dienst Biociden een herinnering aan de professionele gebruikers om hun statuut te bevestigen op het einde van het jaar. De bevestiging bracht echter een administratieve werklast mee zonder veel meerwaarde. De verplichting tot jaarlijkse statuutbevestiging voor professionele gebruikers werd daarom opgeheven (zie artikel 41, 3° van het Koninklijk Besluit Biociden van 4 april 2019). 

Het wijzigingsbesluit van 17 februari 2023 werd gepubliceerd op 17 april 2023, en is reeds van toepassing. 

Voortaan blijft het statuut van professionele gebruiker geldig zonder dat het jaarlijks moet bevestigd worden. Bedrijven die hun activiteiten als professionele gebruiker stopzetten, kunnen dit via de helpdesk melden. 

 

Terug naar boven