Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Gesloten Circuit - Geen jaarlijkse bevestiging meer voor professionele gebruikers

Professionele gebruikers van biociden van het gesloten circuit moeten voortaan hun statuut niet meer jaarlijks bevestigen.

De voorgaande jaren verstuurde de dienst Biociden een herinnering aan de professionele gebruikers om hun statuut te bevestigen op het einde van het jaar. De bevestiging bracht echter een administratieve werklast mee zonder veel meerwaarde.  De verplichte, jaarlijkse statuutbevestiging voor professionele gebruikers werd daarom geschrapt -artikel 41 , 3° van het Koninklijk Besluit Biociden van 4 april 2019 werd opgeheven. 

Het wijzigingsbesluit van 17 februari 2023 werd gepubliceerd op  17 april 2023, en is reeds van toepassing. 

Voortaan blijft het statuut van professionele gebruiker geldig, zonder dat dit jaarlijks moet bevestigd worden.  Bedrijven die hun activiteiten als professionele gebruiker stopzetten, kunnen dit via de helpdesk melden. 

 

Terug naar boven