Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Enquête over het gebruik van ontsmettende biociden bij de Belgen

 

De FOD Volksgezondheid liet een enquête uitvoeren over het gebruik van ontsmettende biociden (PT1, PT2, PT4) bij 2025 Belgen. Daaruit blijkt dat de gebruiksaanwijzingen van deze producten niet goed gekend zijn. Een deel van de gebruikers vindt het etiket onduidelijk.

Aanleiding voor deze enquête was het groot aantal ongevallen met ontsmettingsmiddelen tijdens de Covid-pandemie, zoals gerapporteerd door het Antigifcentrum. Een verhoogd gebruik van ontsmettingsmiddelen was natuurlijk verwacht, maar de stijging in het aantal ongelukken met deze producten was zeer frappant. Om inzicht te krijgen in de mogelijke verklaringen voor deze ongelukken werden 2025 Belgen bevraagd over hun gebruik van ontsmettingsmiddelen en het lezen van het etiket.

Het volledige verslag van de enquête vindt u in de rubriek publicaties (in NL, FR, EN). Er is ook een samenvatting beschikbaar (in NL, FR, DE, EN).

Uit de enquête blijkt dat het etiket niet altijd goed gelezen of begrepen wordt. Slechts één op de vijf respondenten verklaart het etiket in zijn geheel te lezen voor de aankoop. Een deel van de gebruikers gaat ervan uit dat ze het gebruik kennen en leest daarom niet langer het hele etiket. 5 tot 8 % van de respondenten (afhankelijk van het type ontsmettingsmiddel) vindt de informatie op het etiket niet duidelijk. Hiervoor worden verschillende redenen gegeven: een slechte leesbaarheid door te kleine tekst en onvoldoende contrast met de achtergrond, maar ook de gebruikte taal en termen die het etiket moeilijk te begrijpen maken.

De enquête bracht ook aan het licht dat de gebruiksaanwijzingen niet altijd gevolgd worden. De helft van de Belgen is zich niet bewust van de nodige contacttijd voor een doeltreffende ontsmetting van de huid of van de uiterste gebruiksdatum van het middel. Een groot deel van de respondenten (36%) denkt bovendien dat alcoholgels de huid ook reinigen, wat niet klopt. 4% van de respondenten heeft een ontsmettingsmiddel voor de huid al gemengd met andere producten, waardoor het product minder werkzaam kan worden. De helft van de gebruikers van te verdunnen producten voor het ontsmetten van oppervlakken volgt de precieze instructies voor de verdunning niet (doen een benaderende verdunning of zijn zich niet bewust van de na te leven verhoudingen).

De dienst Biociden van de FOD Volksgezondheid en de federaties Detic en Bioplus-Probois werken samen om de etikettering van biociden toegankelijker en leesbaarder te maken. Bedoeling is te komen tot aanbevelingen voor verpakkingen van te verdunnen producten, en aanbevelingen voor het etiket, met specifieke aandacht voor de gebruiksaanwijzingen.

 

Terug naar boven