Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Begassingen - nieuwe regels voor grondontsmettingen vanaf 1 januari 2024

Het Koninklijk Besluit over begassingen en ontgassingen van 10/05/2023 voorziet dat de grondontsmettingen vanaf 1 januari 2024 ook moeten voldoen aan de algemene en specifieke regels voor begassingen. 

Vanaf 1 januari moeten de grondontsmettingen op voorhand gemeld worden, zodat ze in de begassingsdatabank ingevoerd kunnen worden, en de bevoegde controlediensten toezicht kunnen houden.  De begassingsdatabank zal aangepast worden om de bedrijven die grondontsmettingen uitvoeren toegang te geven. Tot dan kan het formulier op de website van de FOD Volksgezondheid gebruikt worden.  

Meer info:

Terug naar boven