Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

COVID-19: biociden op de markt aanbieden

Om biociden op de markt aan te bieden, moet u de algemene procedures volgen.

Jump menu

  Informatie voor apothekers 

  Het koninklijk besluit van 18 maart 2020 betreffende het bereiden en het op de markt brengen van handalcoholgels voor menselijke hygiëne in het kader van de strijd tegen de verspreiding van het Covid-19 is niet meer van toepassing sinds 20 september 2020

  Hydroalcoholische oplossingen die gemaakt zijn door openbare en ziekenhuisapotheken mogen dus niet meer op de Belgische markt worden aangeboden zonder voorafgaande toelating van de FOD Volksgezondheid. 

  Wenst u meer informatie? Raadpleeg de pagina’s over de Europese toelatingsprocedures of de nationale registratieprocedures

  Accijns op alcohol  

  Als u in België hydroalcoholische gels, handgels of andere ontsmettingsmiddelen op basis van alcohol wilt produceren, moet u de Belgische regelgeving inzake accijnzen en meer bepaald de toe te passen denatureringswijzen naleven. 

  Alleen de methoden hieronder worden aanvaard voor de denaturering van alcohol in biociden (van productsoort 1 of 2):  

  • ofwel 3 l ether per hl absolute alcohol 
  • ofwel 3 l isopropylalcohol + 1 g denatonium benzoaat per hl absolute alcohol 
  • ofwel 78 g tert-butanol + 1 g denatonium benzoaat per hl absolute alcohol 
  • ofwel 2 l isopropylalcohol + 2 l butanon per hl absolute alcohol 
  • ofwel toevoeging van eurodenaturant, zijnde 1 l isopropylalcohol + 1 l butanon + 1 g denatonium benzoaat per hl absolute alcohol 

   

  Terug naar boven