Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

COVID-19: aankoop en gebruik van biociden

Alleen biociden die door de FOD Volksgezondheid zijn toegelaten, mogen aangekocht en gebruikt worden om de verspreiding van COVID-19 tegen te gaan. Volg de regels voor het veilig gebruik van biociden én de algemene coronamaatregelen.

Jump menu

  Algemene aandachtspunten 

  Net als andere biociden kunnen handgels en ontsmettingsmiddelen voor oppervlakken een risico vormen voor onze gezondheid en het milieu als ze ondoordacht of verkeerd gebruikt worden. Bij een verkeerd gebruik kunnen bacteriën bovendien resistent worden tegen de werkzame stoffen in deze producten. Volg daarom altijd de algemene veiligheidsvoorschriften voor het gebruik van biociden. 

  Respecteer ook de algemene maatregelen tegen het verspreiden van het coronavirus: 

  • was uw handen met water en zeep 
  • houd voldoende afstand van anderen (1,5 meter) 
  • beperk uw fysieke contacten 

  De huidige maatregelen voor de bestrijding van het coronavirus vindt u op www.info-coronavirus.be

  Toegelaten biociden 

  Alle toegelaten biociden vindt u terug op de lijst van toegelaten biociden

  Handgels  

  Alcoholgels en hydroalcoholische oplossingen kunnen schadelijk zijn als ze verkeerd of in onaangepaste concentraties gebruikt worden. Bovendien kunnen bacteriën zo resistent worden tegen de werkzame stoffen in de handgel. Was uw handen daarom bij voorkeur met water en zeep. 

  Als er geen zeep of water in de buurt is, kunt u hydroalcoholische gel gebruiken. Volgens de aanbevelingen van de WHO (Wereldgezondheidsorganisatie) moeten desinfecterende hydroalcoholische oplossingen voor gebruik in de gezondheidszorg ten minste 80% ethanol of 75% isopropanol bevatten om doeltreffend te zijn tegen bacteriën en bepaalde virussen zoals COVID-19 (zie WHO Guidelines on Hand Hygiene in Health Care). 
    
  Hydroalcoholische oplossingen met een lager gehalte, bedoeld voor gebruik door het groot publiek, zijn in België toegelaten op voorwaarde dat (en indien van toepassing) hun doeltreffendheid van de handgelformulering tegen bacteriën en ingekapselde virussen werd aangetoond aan de hand van wetenschappelijke data.  

  Kleine verpakkingen 

  Meestal worden handgels aan ondernemingen of instellingen geleverd in industriële verpakkingen met een grote inhoud. In principe moeten die verpakkingen behouden blijven: biociden mogen standaard alleen op de markt worden aangeboden en gebruikt in de volumes die de FOD Volksgezondheid heeft toegestaan. Om praktische redenen mag u een handgel opnieuw verpakken in kleinere verpakkingen als u de volgende voorwaarden naleeft: 

  • De verpakking met grote inhoud is al goedgekeurd door de FOD Volksgezondheid. 
  • Het reeds goedgekeurde etiket wordt ook op de nieuwe verpakking aangebracht en wordt in geen geval gewijzigd. 
  • Het biocide is alleen bestemd voor intern gebruik (op de werkplek, in de productie of bij telewerk). 
  • Het biocide wordt niet doorverkocht nadat het opnieuw verpakt werd in kleinere verpakkingen. 

  Ontsmettings­middelen voor oppervlakken 

  Om werkoppervlakken, vloeren, muren en andere oppervlakken te reinigen, kunt u elk schoonmaakmiddel gebruiken dat in de handel verkrijgbaar is. Wilt u ruimtes en oppervlakken ook echt ontsmetten, dan mag u alleen toegelaten biociden gebruiken.   

  Volg de gebruiksaanwijzingen op het etiket en in de akte strikt na. Het kan bijvoorbeeld nodig zijn om voedsel in de behandelde ruimte te af te schermen of te verplaatsen of om de behandelde oppervlakken grondig na te spoelen met drinkwater. 

  Particulieren raden we aan om het huis te blijven schoonmaken met een gewoon schoonmaakmiddel. Is uw huisgenoot (mogelijk) besmet, dan is het aanbevolen om harde oppervlakken die vaak aangeraakt worden te ontsmetten met bleekwater

  Gedetailleerde informatie vindt u in onze gids over het gebruik van ontsmettingsmiddelen voor oppervlakken.  

  Desinfectietunnels  

  Desinfectietunnels om winkelkarren en klanten te ontsmetten, zijn momenteel niet aanbevolen in België (zie het advies betreffende SARS-CoV-2 en het gebruik van ozontunnels met tot doel “het ontsmetten” van winkelkarren inclusief klanten van de Hoge Gezondheidsraad).  

  De werkzaamheid van desinfectietunnels is niet wetenschappelijk bewezen. Bovendien is het risico op irritatie van de slijmvliezen (met name de longen) te groot bij de meest kwetsbare personen, zelfs bij zeer lage dosissen.  

  Dit advies is ook van toepassing op desinfectietunnels die gebruik maken van andere biocidale werkzame stoffen dan ozon. 

  Op basis van het advies van de Hoge Gezondheidsraad beslist de FOD Volksgezondheid om de aanvragen voor desinfectietunnels als volgt te behandelen: 

  Terug naar boven