Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Productsoorten

Welk soorten biociden bestaan er? En welk product gebruik je voor welke toepassing? Een overzicht. 

Jump menu

  Desinfecterende biociden 

  PRODUCTSOORT 1 Menselijke hygiëne 

  Producten in deze groep zijn biociden voor menselijke hygiëne, aangebracht op of in contact gebracht met de huid met als hoofddoel deze te desinfecteren. 

  PRODUCTSOORT 2 Desinfecteermiddelen en algiciden die niet rechtstreeks op mens of dier worden gebruikt 

  Producten voor desinfectie van oppervlakken, materialen, uitrusting en meubilair die niet worden gebruikt voor rechtstreekse aanraking met voedingsmiddelen of diervoeders. Die producten worden onder meer op de volgende gebieden gebruikt: zwembaden, aquaria, badwater en ander water; luchtverversingssystemen; muren en vloeren in particuliere, openbare en industriële ruimten en andere ruimten waar beroepsactiviteiten worden uitgevoerd. 

  Producten voor desinfectie van lucht, water dat niet voor consumptie door mens of dier gebruikt wordt, chemische toiletten, afvalwater, ziekenhuisafval of de bodem. 

  Producten die gebruikt worden als algicide voor zwembaden, aquaria en andere typen water, en voor het herstel van bouwmaterialen. Producten die verwerkt worden in textiel, stoffen, maskers, verf en andere artikelen en materialen met het doel behandelde voorwerpen met desinfecterende eigenschappen te produceren. 

  PRODUCTSOORT 3 Dierhygiëne  

  Producten van deze groep zijn biociden voor veterinaire hygiënedoeleinden, zoals desinfecteermiddelen, desinfecterende zeep, producten voor mond- en lichaamshygiëne of met een antimicrobiële werking.  

  Producten voor het desinfecteren van materialen en oppervlakken in verband met de huisvesting of het vervoer van dieren. 

  PRODUCTSOORT 4 Voeding en diervoeders 

  Producten voor desinfectie van uitrusting, houders, eet-en drinkgerei, oppervlakken of pijpleidingen voor de productie, het vervoer, de opslag of consumptie van voedingsmiddelen of diervoeders (met inbegrip van drinkwater) voor mens en dier. Producten voor het impregneren van materialen die in contact kunnen komen met voedsel. 

  PRODUCTSOORT 5 Drinkwater  

  Producten voor het desinfecteren van drinkwater (voor mens en dier). 

  Beschermende biociden

  PRODUCTSOORT 6 Conserveermiddelen voor producten tijdens opslag 

  Producten voor conservering van verwerkte producten, met uitzondering van voedingsmiddelen, diervoeders, cosmetica, geneesmiddelen en medische hulpmiddelen, door het tegengaan van bederf door bacteriën, met het oog op de houdbaarheid. Producten die gebruikt worden als conserveermiddelen voor de opslag of het gebruik van rodenticiden, insecticiden of andere soorten lokaas. 

  Subcategorieën: 

  6.1.1. Was-en reinigingsvloeistoffen (humane hygiënische producten) 

  6.1.2. Was-en reinigingsvloeistoffen (algemeen) en andere detergenten  

  6.2. Verven en coatings 

  6.3.1. Vloeistoffen gebruikt in papierproductie 

  6.3.1. Vloeistoffen gebruikt in textielproductie 

  6.3.3. Vloeistoffen gebruikt in lederproductie 

  6.4.1. Smeermiddelen 

  6.4.2. Machineoliën 

  6.5. Brandstoffen 

  6.6. Lijmen en kleefstoffen 

  6.7. Andere 

  PRODUCTSOORT 7 Filmconserveringsmiddelen 

  Producten voor conservering van films en beschermingslagen om aantasting door bacteriën of algengroei tegen te gaan ter bescherming van de oorspronkelijke eigenschappen van het oppervlak van materialen of voorwerpen zoals verf, plastic, dichtingsproducten, zelfklevende wandbekleding, bindmiddelen, papier en kunstwerken. 

  PRODUCTSOORT 8 Houtconserveringsmiddelen 

  Producten voor conservering van hout, vanaf en met inbegrip van de zagerijfase, of houtproducten door bestrijding van organismen die hout vernietigen of beschadigen, waaronder insecten. Tot deze productsoort behoren zowel preventieve als curatieve producten. 

  PRODUCTSOORT 9 Conserveringsmiddelen voor vezels, leer, rubber en gepolymeriseerde materialen 

  Producten voor conservering van vezelhoudende of gepolymeriseerde materialen, zoals leer, rubber, papier of textielproducten door het tegengaan van microbiële aantasting. Deze productsoort omvat biociden die de hechting van micro-organismen aan het oppervlak van materialen tegengaan en zo het ontstaan van luchtjes tegengaan of verhinderen en/of een ander nut hebben. 

  PRODUCTSOORT 10 Conserveringsmiddelen voor bouwmaterialen 

  Producten voor conservering van metselwerk, composietmaterialen en andere bouwmaterialen met uitzondering van hout, door het tegengaan van microbiële afbraak en afbraak door algen. 

  PRODUCTSOORT 11 Conserveringsmiddelen voor vloeistofkoelings- en verwerkingssystemen 

  Producten voor conservering van water of andere vloeistoffen in vloeistofkoelings- en verwerkingssystemen, door bestrijding van schadelijke organismen zoals microben, algen en mosselen.

  Producten voor het desinfecteren van drinkwater of zwembadwater vallen niet onder deze productsoort. 

  PRODUCTSOORT 12 Slijmbestrijdingsmiddelen 

  Producten voor preventie of bestrijding van slijmafzetting op materialen, uitrusting en structuren die in industriële processen gebruikt worden, bijvoorbeeld op hout en papierpulp, en poreuze zandlagen in de oliewinning. 

  PRODUCTSOORT 13 Vloeibare conserveringsmiddelen voor bewerking en versnijden 

  Producten om aantasting door bacteriën tegen te gaan in vloeistoffen die gebruikt worden voor het bewerken of versnijden van metaal, glas of andere materialen. 

  Plaagbestrijdings­middelen 

  PRODUCTSOORT 14 Rodenticiden 

  Producten voor de bestrijding van muizen, ratten en andere knaagdieren met andere middelen dan afweren of aanlokken. Lees meer over rodenticiden. 

  PRODUCTSOORT 15 Aviciden 

  Producten voor de bestrijding van vogels met andere middelen dan afweren of aanlokken. 

  PRODUCTSOORT 16 Mollusciciden, vermiciden en producten om andere ongewervelde dieren te bestrijden 

  Producten voor de bestrijding van weekdieren, wormen en ongewervelde dieren die niet onder een andere productsoort vallen, met andere middelen dan afweren of aanlokken. 

  PRODUCTSOORT 17 Pisciciden 

  Producten voor de bestrijding van vissen, met andere middelen dan afweren of aanlokken. 

  PRODUCTSOORT 18 Insecticiden, acariciden en producten voor de bestrijding van andere geleedpotigen 

  Producten voor de bestrijding van geleedpotigen (bv. insecten, spinachtigen en schaaldieren) met andere middelen dan afweren of aanlokken. 

  PRODUCTSOORT 19 Afweermiddelen en lokstoffen 

  Producten voor de bestrijding van schadelijke organismen (ongewervelde dieren zoals vlooien, of gewervelde dieren zoals vogels, vissen en knaagdieren) door deze af te weren of aan te lokken, met inbegrip van de producten die gebruikt worden voor de hygiëne van mens en dier, hetzij direct op de huid, hetzij indirect in de leefomgeving van mens of dier. 

  PRODUCTSOORT 20 Bestrijding van andere gewervelde dieren 

  Producten voor de bestrijding, met andere middelen dan afweren of aanlokken, van andere
  gewervelde dieren dan die welke onder de andere productsoorten van deze
  hoofdgroep vallen.

  Andere biociden 

  PRODUCTSOORT 21 Aangroeiwerende middelen  

  Producten om de groei en afzetting van organismen (micro-organismen en hogere planten en dieren) op schepen, aquacultuurinstallaties of andere in het water gebruikte constructies tegen te gaan. 

  PRODUCTSOORT 22 Vloeistoffen voor balsemen en opzetten  

  Producten voor het desinfecteren en conserveren van dode mensen of dieren, of delen daarvan. 

  Downloads en links

  Raadpleeg de lijst van productsoorten op de site van het European Chemicals Agency (ECHA).

  Terug naar boven