Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Borderline producten

Voor sommige producten is het niet altijd duidelijk tot welk statuut ze behoren. Ze bevinden zich op de grens tussen biociden, geneesmiddelen, voedingssupplementen, cosmetica, detergenten of technische hulpmiddelen en worden daarom ‘borderline producten’ genoemd.

Jump menu

    Biocide of niet?

    Om het statuut van een product te bepalen , baseert de Belgische overheid zich op Europese en nationale richtsnoeren: 

    Voor borderline producten op de grens tussen biociden en detergenten of medische hulpmiddelen bestaat er geen richtsnoer. Het statuut van zo’n product wordt bepaald na overleg met de bevoegde diensten

    Terug naar boven