Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Behandelde voorwerpen

Behandelde voorwerpen zijn voorwerpen of mengsels die met biociden zijn behandeld of waarin doelbewust een of meer biociden zijn verwerkt. Voor met biociden behandelde voorwerpen gelden een aantal etiketteringsverplichtingen. 

Jump menu

  Waarmee mogen voorwerpen worden behandeld? 

  Behandelde voorwerpen mogen alleen op de markt worden gebracht als de werkzame stof in het gebruikte biocide voor dat specifieke doel: 

  Raadpleeg de ‘article 94 list’ van het Europees Agentschap voor Chemische Stoffen om na te kijken of een behandeld voorwerp legaal op de markt is. 

  Behandeld voorwerp of biocide? 

  • Een behandeld voorwerp dat een exclusief biocidale functie heeft (de werkzame stof draagt bij tot het enige doel van het voorwerp), is een biocide
   Voorbeeld: ontsmettingsdoekjes of muskietennetten die geïmpregneerd zijn met een insectenwerende stof 
  • Wanneer mengsels, stoffen of voorwerpen zijn behandeld met biociden, worden ze aangeduid als ‘behandelde voorwerpen’. De biociden beschermen de voorwerpen tegen aantasting door schadelijke organismen, zoals ongedierte, schimmels en bacteriën. Ze vallen onder de reglementeringen voor behandelde voorwerpen
   Voorbeeld: kledingstukken behandeld met een textielbeschermingsmiddel of verf waaraan een conserveringsmiddel is toegevoegd 
  • Voor behandelde voorwerpen met meerdere functies, waaronder een biocidale functie, wordt geval per geval nagegaan onder welk statuut ze vallen. Of ze beschouwd moeten worden als biocide of als behandeld voorwerp, hangt af van de vraag of de biocidale functie primeert. Een behandeld voorwerp dat een primaire biocidale functie heeft, wordt beschouwd als een biocide (art. 3 verordening (EU) nr. 528/2012). 

  Voor de beoordeling werd een richtsnoerdocument ontwikkeld. 
   
  Als u niet zeker weet of uw product al dan niet een behandeld voorwerp is, kunt u voor advies contact opnemen met onze helpdesk. 

  Productsoorten en werkzame stoffen

  Etikettering 

  De etikettering van behandelde voorwerpen is altijd verplicht wanneer er gewag wordt gemaakt van biocidale eigenschappen zoals bedoeld in artikel 58 van verordening (EU) nr. 528/2012

  Het etiket moet: 

  • goed zichtbaar zijn 
  • gemakkelijk te lezen zijn 
  • opgesteld zijn in de nationale taal van de lidstaat waar het wordt aangeboden  
  • de volgende informatie bevatten: 
   • een mededeling dat het behandelde voorwerp biociden bevat 
   • de biocidale eigenschap die aan het behandelde voorwerp is toegeschreven 
   • de namen van alle werkzame stoffen die het biocide bevat 
   • indien van toepassing, de namen van alle biocidale (nano)stoffen, gevolgd door het woord ‘nano’ tussen haakjes 
   • de gebruiksaanwijzingen 
  Productsoorten en werkzame stoffen
  Terug naar boven